Tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemleri genellikle büyük boyutlu ve daha teferruatlı olduğundan,daha basit ve sınırlı donanımlı tesis ve teçhizat imkanlarının konu edilip, araştırılması, yatırım ve tesis kurma maliyetini azaltacağı gibi; işletme, bakım, onarım ve revizyon masraflarını da azaltacaktır.Bu amaçla, direkt soğutucu akışkan genleştirilmesi yerine soğutucu ünitelerde düşük basınçlı soğuk sıvı amonyak dolaştırılması, soğutma devresinde genleşme valfi ve diğer valf türlerinin kullanımını azaltacağı gibi,soğutma devresinin emme veya dönüş borularının çaplarını da son derecede küçültecektir. Aynı şekil ve anlayışla soğutma sisteminin kompresör dairesinde, tek kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde ve en önemlisi çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde tesis ve teçhizat yönünden alınabilecek çok önemli tedbirler vardır.

Ayrıca, soğutucu akışkan amonyak kaçak durumunda soğuk depo ve işletme mekanlarında korkutucu olmasa bile aşırı rahatsız edici bir ortam yarattığından, kaçak olma ihtimali veren vana vb. armatürlerin oldukça sınırlı olarak kullanılması ile, tesis ve teçhizat donanımlarının mümkün mertebe soğuk depo ve işletme mekanlarının dışına, örneğin; çatı arasına,varsa terasa veya bina dışına ve hatta soğuk depo koridorlarına alınmasının daha uygun olduğu da açıkça görülmektedir.Öte yandan, tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde, genellikle su soğutmalı kondanser ve yeterli su debili nehir veya göl suyu ve hatta keson kuyu ile deniz suyundan herhangi birinin bulunmaması durumunda bu kondansere bağlı olarak bir su soğutma kulesi kullanılması gerekmekte, ayrıca; çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde alçak ve yüksek basınç kompresörleri ile bir ara soğutucuda yer almaktadır. Çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde ara soğutucu; alçak basınç devresi için kondanser, yüksek basınç devresi için ise soğutucu ünite görevini yapmakla birlikte,aynı zamanda yüksek basınç kompresörünün emme tarafında likit tutucu görevinide yapmakta ve dolayısı ile,alçak basınç kompresörünün emme tarafı için ise ayrı bir likit tutucu tank sistemi tesisine ihtiyaç görülmektedir.Hal böyle iken önemli olan, tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinin genelinde olduğu gibi, bu tür soğutma sistemlerinin bütünü ve tamamlayıcısı durumunda olan su soğutmalı kondanser ve su soğutma kulesi donanımları ile, likit tutucu vb. güvenlik sistemlerinde de daha basit ve daha az masraflı donanım imkanları iyi ve doğru olarak belirlenmeli ve dolayısı ile tesis ve teçhizat projelendirilmesi bu belirlemeler dahilinde ele alınmalı ve realize edilmelidir.